DORDENT

Cennik

Ortodoncja (dr. spec. Dorota Szymańska Kubal, lek. dent. Alicja Katarzyna Kubal)

Indywidualne leczenie ortodontyczne wymaga przeprowadzenia procedur tj.
konsultacja,
– w
ykonanie zdjęć RTG,
– wycisków,
– zdjęć wewnątrz i zewnątrzustnych
Istnieją przypadki ortodontyczne, kiedy zmuszeni jesteśmy wykonać tomografię komputerową. Wszystkie procedury wykonujemy w naszej placówce.


Dzięki tym czynnościom wykonujemy:
Kompleksowy plan leczenia ortodontycznego lub Kombinowane leczenie kompleksowe obejmujące inne specjalności

Podstawowe procedury:

Konsultacja ortodontyczna                               250 zł
Wyciski do modeli diagnostycznych                250 zł
Pakiet Pierwszej Wizyty: Konsultacja, Wyciski do modeli diagnostycznych.                                   450 zł
Plan leczenia Aparat stały.                                 300 zł
Plan leczenia Aparat ruchomy.                         300 zł
Założenie Aparatu stałego metalowego jeden łuk                                                                                         2200 zł
Założenie Aparatu stałego porcelanowego jeden łuk                                                                                   3500 zł
Aparat Płytka Schwarza  w zależności od ilości elementów                                                        od 1000 zł
Wizyta kontrolna jeden łuk                                    300 zł
Wizyta kontrolna dwa łuki.                                     
350 zł

Pakiet po zakończonym leczeniu ortodontycznym     (jeden łuk) w przypadku aparatu stałego           950 zł
1. zdjęcie aparatu stałego,
2. wyciski łuku
3. aparat retencyjny  
Wizyta kontrolna z retencją                                   200 zł
Wizyta kontrolna z Aparatem ruchomym            200 zł

Pozostałe Aparaty stałe i ruchome: *ceny zależą od ilości i różnorodności elementów budujących aparat, ponieważ dobierane są indywidualnie do planu leczenia Pacjenta

Aparat stały częściowy wg. planu leczenia                                                                                              od 1500  zł

Aparat Hyrax wg. planu leczenia                  od 1800 zł
Aparat Hassa wg. planu leczenia                 od 1800 zł
Łuk podniebienny__ wg. planu leczenia        od 500 zł
Aparat Blokowy wg planu leczenia               od 1800 zł
Twin-block wg planu leczenia                       od 2000 zł
Treiner wg. planu leczenia                             od 1500 zł
Płytka Nance’a wg planu leczenia                do 1000 zł

Dodatkowe procedury:

Założenie separacji w jednym łuku                      100 zł
Pobranie zgryzu konstrukcyjnego                        100 zł
Szlifowanie zębów mlecznych                              250 zł

 

UWAGA! W trakcie leczenia ortodontycznego wymagane jest wykonanie zdjęć RTG:
1. pantomgoram 
2. cefalometria
3. ew. Tomografia Komputerowa 3D

* koszty podane w zakładce RTG

PROFILAKTYKA (Dypl. Higienistka Stomatologiczna Martyna Badurek)

Higienizacja jamy ustnej powinna być wykonywana z częstotliwością zaleconą przez lekarza prowadzącego, minimum 1 raz do roku. 

Pakiet Higienizacji Uzębienie stałe:
skaling, piaskowanie, polishing, fluoryzacja/płynne szkliwo.                                                                  350 zł
Pakiet Higienizacji Uzębienie mieszane:
skaling, piaskowanie, polishing, fluoryzacja/płynne szkliwo                                                                   300 zł
Pakiet Higienizacji Uzębienie mleczne:
skaling, piaskowanie, polishing, fluoryzacja    250 zł
Fluoryzacja( Pianka, prep. w płynnej formie, prep smakowy dla dzieci                                             100 zł
Płynne szkliwo                                                      100 zł
Znieczulenie wykonywane przez lekarza stomatologa u Pacjentów z wrażliwością        100 zł

LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM -ENDODONCJA (lek. dent. Rafał Górski)

*RTG punktowe diagnostyczne przed leczeniem wg. cennika RADIOLOGIA
*RTG punktowe w trakcie i po leczeniu jest wliczone w cenę zabiegu
*UWAGA! Przed powtórnym leczeniem kanałowym niezbędne jest wykonanie tomografii komputerowej 3D (procedurę można wykonać u nas w placówce)

Konsultacja endodontyczna                              250 zł
Leczenie kanałowe zęba pod mikroskopem:
zęba 1 kanałowego                                             900 zł
zęba 2 kanałowego                                           1100 zł
zęba 3 kanałowego                                           1300 zł
zęba 4 kanałowego                                           1500 zł
Powtórne leczenie kanałowe zęba pod mikroskopem:
zęba 1 kanałowego                                          1000 zł
zęba 2 kanałowego                                          1300 zł
zęba 3 kanałowego                                          1500 zł
zęba 4 kanałowego                                          1700 zł
Opracowanie kanału dodatkowego, 5 lub więcej                                                                                    300 zł
Usunięcie złamanego narzędzia.        300 zł- 400 zł
Usunięcie wkładu korzeniowego        300 zł- 400 zł
Usunięcie korony                                  400 zł- 500 zł
Udrożnienie kanału zobliterowanego            150 zł
Wypełnienie czasowe kanału                           150 zł
Zamkniecie perforacji                            300 zł-400 zł
Usunięcie zębiniaka z komory                         150 zł

RADIOLOGIA

Higienizacja jamy ustnej powinna być wykonywana z częstotliwością zaleconą przez lekarza prowadzącego, minimum 1 raz do roku. 

Zdjęcie RTG wewnątrzustne punktowe             50 zł
Pantomogram                                                      100 zł
Zdjęcie cefalometryczne boczne                      100 zł
Tomografia komputerowa 3D szczeki i żuchwy                                                                                        250 zł
Tomografia komputerowa 3d odcinkowa lub punktowa                                                              150 zł

WYBIELANIE Po konsultacji z lekarzem stomatologiem

By wykonać procedurę wybielania niezbędne jest badanie stomatologiczne oraz higienizacja uzębienia. Jeśli istnieją ubytki próchnicowego lub niepróchnicowego pochodzenia, konieczne jest leczenie. Higienizacja usuwa osady znajdujące się na powierzchniach twardych zęba i umożliwia zagojenie się stanów zapalnych przed Wybielaniem.

Wybielanie profesjonalne gabinetowe lampą Beyond.                                                               1500 zł
Wybielanie nakładkowe w domu ( zestaw z szynami indywidualnymi wykonanymi w pracowni protetycznej)                                                      1500 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Wizyta adaptacyjna dziecka  80 zł
Lakowanie jednego zęba stałego  100 zł
Poszerzone lakowanie zęba stałego  200 zł
Wypełnienie kompozytowe w zębie stałym  250 – 450 zł
Wypełnienie kompozytowe w zębie mlecznym  250 – 300 zł
Wypełnienie kolorowe w zębie mlecznym  250 – 300 zł
Wypełnienie glass-jonomerowe w zębie mlecznym  200 – 250 zł
Wypełnienie glass-jonomerowe w zębie stałym na ok. pół roku  250 zł
Opatrunek biologiczny  200 zł
Dewitalizacja miazgi w zębie mlecznym 200 zł
Dewitalizacja w zębie stałym lub trepanacja  200 zł
Fluoryzacja zębów – oba łuki 100 zł
Znieczulenie nasiękowe  50 zł
Znieczulenie przewodowe  60 zł
Sedacja wziewna** podtlenkiem azotu (pierwsze 30 min)  200 zł
Sedacja wziewna podtlenkiem azotu (kolejne 30 min) 50 zł
Maseczka inhalacyjna dla jednego pacjenta wielorazowego użytku  50 zł

**Pacjentowi zakwalifikowanemu do leczenia w sedacji wziewnej ZABRANIA SIĘ spożywania posiłków oraz picia płynów do 3 godz. przed zabiegiem ze względów bezpieczeństwa.

Lapisowanie zębów* preparatem nie przebarwiającym zębów 100 zł
*procedura jest 3 wizytowa, cena podana jest dla jednej wizyty

Chirugia ( lek. dent Piotr Bogacki, lek. dent. Szymon Połetek)

Konsultacja chirurgiczna/implantologiczna 250 zł
Znieczulenie nasiękowe 50 zł
Znieczulenie przewodowe 60 zł
Plastyka wyrostka zębodołowego od 400 zł
Plastyka tkanek miękkich / pogłębienie przedsionka 500-2500 zł
Nacięcie ropnia 300 zł
Ekstrakcja prosta 350 zł
Ekstrakcja trudna 450 zł
Ekstrakcja z sepracją 500 zł
Ekstrakcja zęba 8 w łuku 500 zł
Ekstrakcja zęba 8 częściowo lub całkowicie zatrzymanego 800 zł-1200 zł
Wyłuszczenie torbieli od 800 zł
Podcięcie wędzidełka od 350 zł
Plastyka wędzidełka od 500 zł
Plastyka tkanek miękkich / pogłębienie przedsionka 500-2500 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego od 200 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego reinkludowanego od 250 zł
Resekcja wierzchołka korzenia od 800zl
Kiretaż zamknięty od 300zl
Kiretaż otwarty od 500 zł
Wykorzystanie krwi pacjenta do zabiegu fibryna bogatoplytkowa / czynniki wzrostu od 300zł
Zdjęcie szwów po zabiegu w naszym gabinecie bezpłatne Zdjęcie szwów po zabiegu w innym gabinecie 100 zł
Wprowadzenie implantu 3000 zł
Odsłonięcie implantu od 500 zł
Sinus lift otwarty 4000-5000 zł
Sinus lift zamknięty od 800 zł
Sterowana regeneracja kości 1500-5000 zł
Mikroimplant ortodontyczny od 1000 zł
Odsłonięcie zęba w celu naklejenie zamka od 800 zł

PROTETYKA (lek. dent. Izabela Kowalczyk Rajca)

Wyciski 250 zł
Wkład koronowo korzeniowy metalowy +  korona na metalu    2800-3000 zł
Wkład koronowo korzeniowy estetyczn   2500 zł
Korona cyrkonowa   __2500 zł
Licówka cyrkonowa   __2500 zł
Proteza całkowita    _3200 zł
Proteza estetyczna   3200 zł
Proteza szkieletowa   4000 zł
Klamra estetyczna    250 zł
Kolejna klamra estetyczna    150 zł
Naprawa Protezy od 200 zł
Szyna relaksacyjna indywidualna.  od 800 zł
Bonding za 1 punkt.   800 zł
Nakład cyrkonowy   2500 zł
Odbudowa na implancie   3500 zł
Przęsło w moście na implantach   1800 zł
Łącznik.  1800 zł
Wax up cena za ząb. 160 zł
Wax up cena za łuk zębowy   1600 zł
Proteza na 2 implantach (cena za część protetyczną)   10000 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Badanie stomatologiczne bez kontynuacji leczenia  100 zł
Znieczulenie nasiękowe  50 zł
Znieczulenie przewodowe   60 zł
Wypełnienie kompozytowe  300 zł-450 zł
Opatrunek biologiczny 200 zł
Bonding za jeden punkt 800 zł
Dewitalizacja lub trepanacja 200 zł
Czasowa odbudowa kompozytowa do leczenia kanałowego  300 zł-500 zł
Czasowa odbudowa po leczeniu kanałowym  300 zł-500 zł
ICON za jeden ząb 350 zł